Báo cáo cập nhật VCB - GIỮ

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: VCB
Ngày phát hành: 09/09/2020

Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu dòng thu nhập thặng dự, giá trị hợp lý đối với mỗi cổ phiếu VCB là 78,000 VND/CP, tương đương với P/B forward 2020 ở mức là 2.93x Khuyến nghị: GIỮ đối với cổ phiếu VCB