NLG-Tin vắn ĐHCĐ- Tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: NLG
Ngày phát hành: 26/04/2021

Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận công ty mẹ 1,152 tỷ đồng, 37.9% n/n và doanh thu 4.9 ngàn tỷ đồng, tăng 123.8% n/n. Khoảng 1.800 căn được bàn giao tại các dự án căn hộ Akari và nhà phố Southgate giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu năm 2021. Theo ban lãnh đạo, lợi nhuận ròng năm 2021 cũng bao gồm 1) thu nhập từ lợi thế thương mại 439 tỷ đồng nhờ mua thêm 30.1% cổ phần đạt đến 65.1% tại dự án Waterfront (Izumi) và 2) thu nhập tài chính 400 tỷ đồng từ chuyển nhượng 50% cổ phần tại dự án Đại Phước.