HAX: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 20,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VDS
Doanh nghiệp liên quan: HAX
Ngày phát hành: 28/03/2023
Với kế hoạch củng cố và mở rộng thị phần, chúng tôi tin rằng HAX sẽ giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường và duy trì được tăng trưởng trong dài hạn. Ngoài ra, chỉsố PER trượt của HAX đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày niêm yết đầu tiên (Hình 17). Do đó, chúng tôi cho rằng triển vọng tiêu cực của HAX đã được phản ánh hoàn toàn vào biến động giá cổ phiếu, và HAX đang được giao dịch ở mức định giá hấp dẫn. Tuy nhiên, rủi ro giảm giá là các khoản hoa hồng khó dự đoán từ Tập đoàn Mercedes-Benz, như đã thảo luận ở trên, khiến dự báo của chúng tôi về kết quả kinh doanh hàng quý của công ty khác với số liệu thực tế. Chúng tôi kết hợp phương pháp định giá dòng tiền FCFF (50%) và so sánh bội số PER (50%) để có được giá mục tiêu là 20.700 VND, thấp hơn 1% so với giá mục tiêu gần nhất (20.900 VND) vào tháng 01/2023. Giá mục tiêu thấp hơn do dự phóng năm 2023 thấp hơn như đã đề cập ở trên. Cộng thêm khoản cổ tức tiền mặt 500 đồng, lợi nhuận kỳ vọng trong 12 tháng là 30% so với giá đóng cửa ngày 27/03/2023. Do đó, chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu này với chiến lược nắm giữ dài hạn.