VHC : Giá mục tiêu 121,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: FNS
Doanh nghiệp liên quan: VHC
Ngày phát hành: 06/05/2022

Định giá và khuyến nghị: FNS đánh giá về triển vọng ngành xuất khẩu cá tra nói chung và tiềm năng tăng trưởng của VHC trong năm 2022 nói riêng như đã nêu ở đầu báo cáo: - Nhu cầu tiếp tục ở mức cao tại thị trường Mỹ; Hưởng lợi thuế suất 0% (theo POR17); Nguồn cung chưa trở về trạng thái bình thường do một chu kỳ thu hoạch phải tính bằng quý; Thị trường Trung Quốc và EU có tiềm năng tăng trưởng (giãn cách được nới lỏng ở Trung Quốc và hiệp định EVFTA sẽ giúp VHC tiếp cận được nhiều khách hàng mới hơn); Có lợi thế cạnh tranh về dây chuyền sản xuất và uy tín trên thương trường FNS dự báo doanh thu của VHC cả năm 2022 sẽ là 12,750 tỷ đồng, lợi nhuận gộp sẽ là 2,359 tỷ đồng (tương ứng với mức BLNG 18.5%) và EPS của năm 2022 là 9,734 đồng, mức P/E chúng tôi sử dụng để dự phóng là 12.5 lần. Tương ứng với kỳ vọng mức giá mục tiêu của VHC là 121,600 đồng (upside +15.1% so với giá đóng ngày 06/05/2022)