PVT: Tín hiệu hồi phục với giá mục tiêu 29,000 đồng/ cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC
Doanh nghiệp liên quan: PVT
Ngày phát hành: 23/02/2022

PVT_Tín hiệu hồi phục Nhận định: PVT nằm trong xu hướng tích lũy quanh vùng 23.0-23.5, kết thúc ngày 23/02/2022 PVT có một phiên tăng điểm ấn tượng. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu trong các phiên giao dịch gần đây. Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đang cho thấy xu hướng tích cực. Đường giá cổ phiếu đã nằm trên đường MA20 và MA50, ủng hộ cho xu hướng tăng giá. Nhà đầu tư trung hạn có thể mở vị thế tại ngưỡng 24.8, chốt lãi tại ngưỡng 29.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 23.0.