TCB: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 62,300 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: TCB
Ngày phát hành: 30/08/2022
TCB ghi nhận lợi nhuận (LN) ròng Q2/22 tăng 23,1% svck và 6T22 tăng 24,1% svck, hoàn thành 50% dự phóng của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng LN của TCB sẽ tăng 25%/18% trong 2022-23. Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 62.300đ/cp