PNJ: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 114,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: PNJ
Ngày phát hành: 10/04/2024
Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với tiềm năng tăng giá 19,8%. Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 18,9% khi giá cổ phiếu đã tăng 25,2% kể từ báo cáo gần nhất. ➢ Giá mục tiêu thay đổi do điều chỉnh giả định WACC và áp dụng EPS 2024 trong mô hình dự phóng P/E. ➢ PNJ đang giao dịch ở mức P/E là 16,9x, vẫn hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.