HDB: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 29.700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: HDB
Ngày phát hành: 13/03/2024
Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan của mình với mức kì vọng tăng 26,7%. Chúng tôi tăng giá mục tiêu 34,4% trong khi giá cổ phiếu đã tăng 25,4% kể từ báo cáo gần nhất của chúng tôi. ➢ Sự thay đổi của giá mục tiêu được thúc đẩy bởi chi phí vốn chủ sở hữu thấp hơn và dự báo EPS 2024 cao hơn 21,4%. ➢ P/B dự báo 2024 là 1,17x, thấp hơn 20% so với P/B trung bình 5 năm là 1,46x và định giá thấp hơn so với mức ROE dự báo là 26,2% trong năm 2024.