HDB: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 25,000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: HDB
Ngày phát hành: 21/12/2022
HDB là một trong số ít những ngân hàng được cấp hạn mức tín dụng cao trong năm nay và kể cả sang năm 2023. Trong bối cảnh khó khăn ngày càng gia tăng, tăng trưởng LN ròng kỳ vọng giảm tốc và đạt 16-20% svck trong năm 2023-24. Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 25.000đ/cp.