HPG – Mọi ánh nhìn hướng về Dung Quất – Cập nhật

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: HPG
Ngày phát hành: 27/12/2019

VNDS duy trì đánh giá KHẢ QUAN với cổ phiếu HPG sau chuyến thăm Khu liên hiệp thép Hòa Phát Dung Quất (KLHDQ) tại tỉnh Quảng Ngãi.