Báo cáo ngắn cơ hội đầu tư cp IMP

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: IMP
Ngày phát hành: 26/02/2021

KBSV khuyến nghị MUA đối với mã cổ phiếu IMP, doanh nghiệp sản xuất, điều chế, phân phối dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam với tiềm năng tăng trưởng hấp dẫn, nền tảng cơ bản vững chắc cùng chiến lược phát triển đúng đắn. Giá mục tiêu 79,300 VNĐ/cp cho triển vọng 12 tháng. IMP là cổ phiếu phù hợp cho nhà đầu tư ưa thích an toàn với mục tiêu trung và dài hạn.