ACB: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 29,200 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: ACB-C
Ngày phát hành: 31/01/2024
ACB đang tích lũy ngắn hạn. • NĐT có thể cân nhắc tích lũy cổ phiếu tại vùng 25.700 – 26.200. • Xem xét cắt lỗ nếu cổ phiếu đóng cửa dưới mốc 25.000