CTD : Báo cáo ngắn - Khuyến nghị Tăng tỷ trọng

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: CTD
Ngày phát hành: 14/07/2020
EPS forward 2020 ở mức 8,227 đ/cp, tương ứng P/E forward ở mức 9.6 lần. Chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC dành cho CTD: 1) sự đoàn kết hơn trong ban lãnh đạo sẽ là nhân tố hỗ trợ sự phục hồi kinh doanh giai đoạn tới; 2) lợi thế lớn về nền tảng tài chính vững mạnh sẽ là động lực giúp CTD có nhiều lợi thế hơn các doanh nghiệp cùng ngành đang gặp khó khăn.