Báo cáo ngành Chứng khoán: Dầu sôi lửa bỏng

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 25/08/2022
Trong quý 2/2022, chỉ số các cổ phiếu ngành tài chính giảm 24.6%, trong đó chỉ số các công ty chứng khoán giảm tới 44.4% trong điều kiện giá trị giao dịch thấp và chỉ số VNINDEX sụt giảm. Chúng tôi thu thập dữ liệu 25 công ty chứng khoán (bao gồm 16 công ty niêm yết, 1 công ty Upcom và 8 công ty thị trường OTC) thể hiện khoảng 90% doanh thu toàn ngành. Doanh thu ngành trong quý 2/2022 đạt 15,878 tỷ đồng đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái (n/n) nhưng giảm 12.3% so với quý trước (q/q). LNST quý 2 cũng không khả quan với mức giảm lần lượt là 57% n/n và 63.4% q/q. Trong đó, 7 trên tổng số 25 công ty ghi nhận lỗ kế toán.