DCM: Khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 45,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: DCM
Ngày phát hành: 14/06/2024
• DCM đang có xu hướng đi ngang quanh giá 37,000 – 39,000 đ/cp. Đây cũng là vùng thử thách, đỉnh lịch sử trước đó. • Hiện DCM đang gặp kháng cự quanh 41,000 đ/cp. Trường hợp vượt qua được ngưỡng trên, kỳ vọng tiến về mục tiêu ở 45,500 đ/cp.