MWG: Cập nhật ĐHCĐ 2024

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: MWG-C
Ngày phát hành: 15/04/2024
— Doanh thu Q1 đạt 31,500 tỷ đồng (+17% YoY), lợi nhuận không công bố trong đại hội tuy nhiên với những chính sách tái cấu trúc, MWG đã tiết giảm được nhiều chi phí, ban lãnh đạo cho rằng nhìn chung lợi nhuận khả quan so với cùng kỳ. — Về việc mua lại cổ phiếu quỹ: Ông Nguyễn Đức Tài (Chủ tịch HĐQT) cho rằng đây là hoạt động nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, tăng giá trị cho cổ đông chứ không phải đẩy giá cổ phiếu, giá có biến động thì vẫn thực hiện. — Về việc cổ phiếu bị loại khỏi quỹ ETF: Ông Tài cho rằng đó là chiến lược các quỹ khi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp không tốt, ông cho rằng khi MWG hồi phục kinh doanh trở lại thì các quỹ sẽ đưa MWG trở lại. — Về việc tái cấu trúc: Sau khoảng thời gian đóng nhiều cửa hàng và tái cấu trúc bộ máy, ông Tài cho biết MWG đã đang và sẽ tập trung tái cấu trúc toàn diện giảm lượng tăng chất. Quá trình tái cấu trúc không phải làm một lần mà cứ định kỳ 6 tháng – 1 năm một lần, quá trình này sẽ được lặp lại nhằm tinh gọn bộ máy, hướng đến hoạt động hiệu quả.