VNM: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 77,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: VNM
Ngày phát hành: 05/07/2024
Duy trì quan điểm lợi nhuận tăng trưởng khả quan trong 2024. BVSC dự báo doanh thu 62.405 tỷ (+3,4% yoy) và lợi nhuận sau thuế - cđts 9.751 tỷ (+9,9% yoy). Dự báo tương ứng với EPS 4.165 đồng/cp và P/E dự phóng 15,8 lần. Khuyến nghị đầu tư: BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với VNM, giá kỳ vọng 77.100 đồng/cp, tương ứng với P/E mục tiêu 17,7 lần của các công ty cùng ngành trong khu vực và EPS bình quân 2024 – 2025.