PNJ: Lợi nhuận ròng 2023 của PNJ vững chắc, vượt kỳ vọng 8,4%

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: PNJ-C
Ngày phát hành: 26/01/2024
PNJ vừa tổ chức buổi họp Quý 4 với các nhà phân tích, trong đó Ban lãnh đạo tập trung thảo luận về kết quả kinh doanh Q4/2023 và triển vọng 2024. KQKD Q4/2023 và cả năm 2023 của Công ty vượt dự báo của BVSC nhờ doanh thu bán lẻ và biên lợi nhuận cải thiện.