NT2: Khuyến nghị Trung lập với giá mục tiêu 27,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: NT2-C
Ngày phát hành: 12/03/2024
Hạ khuyến nghị xuống Trung lập với tiềm năng tăng giá 4,4% và tỷ suất cổ tức 5,7%. Chúng tôi giảm giá mục tiêu 4,2% trong khi giá cổ phiếu đã tăng 11,0% kể từ báo cáo gần nhất. ➢ Giá mục tiêu thấp hơn phản ảnh điều chỉnh giảm dự phóng EPS 2024-25 chủ yếu do giảm mạnh giả định sản lượng huy động của NT2. ➢ Mặc dù P/E 12 tháng của NT2 là 16,3x, thấp hơn mức trung bình của các công ty cùng ngành (19,5x), chúng tôi cho rằng mức định giá này phản ánh hợp lý những thách thức của NT2 trong ngắn hạn.