HSG: Khuyến nghị NẮM GIỮ

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: HSG-KIS-C
Ngày phát hành: 18/10/2023
Xuất khẩu tôn mạ vẫn giữ được đà tăng trưởng. FY23 ghi nhận doanh số bán hàng kém so với FY22. Đánh giá và khuyến nghị