Bùi Trọng Cẩn


Bùi Trọng Cẩn
 • Họ tên : Bùi Trọng Cẩn
 • Năm sinh : 03/01/1979
 • Nguyên quán : Xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An.
 • Trình độ : Kỹ sư
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.18 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.18 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Điện
Quá trình làm việc:
 • Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu.
 • - Từ 2010 đến nay: Phó giám đốc công ty CP thủy điện Nậm Mu.
 • - Từ 2009 – 2010: Quản đốc Nhà máy thủy điện Nậm Ngần – Cty CP thủy điện Nậm Mu.
 • - Từ 2008 – 2009: Phó quản đốc Nhà máy thủy điện Nậm Mu – Cty CP thủy điện Nậm Mu.
 • - Từ 2003 – 2008: Trưởng ca vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Mu – Cty CP thủy điện Nậm Mu.
 • Đến ngày 01 tháng 07 năm 2020 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HJS 5,302 0.03 31/12/2021 0.18
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HJS
   5,302
   0.03%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.18