Nguyễn Viết Kỳ


Nguyễn Viết Kỳ
 • Họ tên : Nguyễn Viết Kỳ
 • Năm sinh : 18/04/1978
 • Nguyên quán : Xã Trạch Mỹ Lộc - Phúc Thọ - Hà Nội.
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : Xã Trạch Mỹ Lộc - Phúc Thọ - Hà Nội.

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Xây dựng
Quá trình làm việc:
 • Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu.
 • - Từ 2010 đến nay: Phó giám đốc công ty CP thủy điện Nậm Mu.
 • - Từ 2003 – 2009: Trưởng phòng KTKH công ty CP thủy điện Nậm Mu.
 • - Từ 2001 – 2003: Phòng dự án Công ty CP&ĐT công trình I – TCT Đường thủy.
 • Đến ngày 01 tháng 05 năm 2021 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HJS 12/07/2017 - 10/08/2017 5,000 27/07/2017 5,000
 • Đã bán HJS - 17/04/2012 600 17/04/2012 600