Nguyễn Thanh Hà


Nguyễn Thanh Hà
 • Họ tên : Nguyễn Thanh Hà
 • Năm sinh : 04/05/1965
 • Trình độ : - Cử nhân Kinh tế- Kỹ sư Xây dựng
 • Tổng tài sản cá nhân : 2.46 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 2.46 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Xây dựng
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • Từ 1995-2000: Cục Đầu tư Lào Cai
 • Từ 1991-1994: Sở Tài chính Lào Cai
 • Từ 1990-1991: Công ty Cầu đường Hoàng Liên Sơn

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLS 167,541 1.5 10/05/2024 2.46
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLS
   167,541
   1.5%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 10/05/2024
   2.46

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Vũ Ngọc Hiếu

Cháu HLS 2,145,077 06/08/2023 31.53

Vũ Ngọc Cường

Cháu HLS 1,191,610 06/08/2023 17.52

Nguyễn Thị Kim Hoa

Chị gái HLS 824,202 06/08/2023 12.12

Nguyễn Huyền Thảo

Con gái HLS 291,938 30/06/2023 4.29

Vũ Ngọc San

Anh rể HLS 197,107 06/08/2023 2.9

Nguyễn Thành Sơn

Anh trai HLS 105,123 06/08/2023 1.55

Lê Thị Ất

Mẹ đẻ HLS 98,553 06/08/2023 1.45

Nguyễn Quỳnh Phương

Con gái HLS 5,385 30/06/2023 0.08

Nguyễn Thị Việt Hà

Vợ HLS 2,320 30/06/2023 0.03