Nguyễn Thị Kim Hoa


Nguyễn Thị Kim Hoa
 • Họ tên : Nguyễn Thị Kim Hoa
 • Tổng tài sản cá nhân : 12.12 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 12.12 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLS 824,202 7.38 10/05/2024 12.12
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLS
   824,202
   7.38%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 10/05/2024
   12.12

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Vũ Ngọc Hiếu

Con trai HLS 2,439,577 10/05/2024 35.86

Vũ Ngọc Cường

Con trai HLS 1,191,610 10/05/2024 17.52

Trần Anh Thi

Con dâu HLS 557,581 10/05/2024 8.2

Nguyễn Thị Thanh Tân

Em gái HLS 394,214 10/05/2024 5.79

Nguyễn Huyền Thảo

Cháu HLS 291,938 10/05/2024 4.29

Nguyễn Thị Tịnh

Em gái HLS 241,456 10/05/2024 3.55

Vũ Ngọc San

Chồng HLS 197,107 10/05/2024 2.9

Nguyễn Thanh Hà

Em trai HLS 167,541 10/05/2024 2.46

Nguyễn Thành Sơn

Em trai HLS 105,123 10/05/2024 1.55

Lê Thị Ất

Mẹ đẻ HLS 98,553 10/05/2024 1.45

Nguyễn Quỳnh Phương

Cháu HLS 5,385 10/05/2024 0.08

Nguyễn Thị Việt Hà

Em dâu HLS 2,320 10/05/2024 0.03