Phạm Trần Ái Trung


Phạm Trần Ái Trung
 • Họ tên : Phạm Trần Ái Trung
 • Số CMND : 023274620
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.01 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.01 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Đến ngày 16 tháng 12 năm 2014 : Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HLA 30,000 0.09 31/12/2014 0.01
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HLA
   30,000
   0.09%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2014
   0.01

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đăng ký bán HLA 08/10/2013 - 07/11/2013 30,000 06/11/2013 0