Lê Phước Vũ


Lê Phước Vũ
 • Họ tên : Lê Phước Vũ
 • Năm sinh : 28/05/1963
 • Nguyên quán : Quảng Nam
 • Nơi sinh : Bình Định
 • Cư trú : 19 Giang Văn Minh, P. An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
 • Số CMND : 023327821
 • Tổng tài sản cá nhân : 2,416.7 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 2,416.9 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Năm 1979: Trung cấp Giao thông vận tải Phú Tài, Quy Nhơn, Bình Định
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 2001 đến tháng 10 năm 2006 : Sáng lập viên-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoa Sen.
 • Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 02 năm 2007 : Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoa Sen; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen.
 • Từ tháng 03 năm 2007 đến tháng 10 năm 2007 : Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoa Sen; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Hoa Sen.
 • Từ tháng 11 năm 2007 đến tháng 12 năm 2007 : Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Hoa Sen.
 • Từ tháng 01 năm 2008 : Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen.

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HSG 104,845,945 17.02 26/06/2023 2,416.7
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HSG
   104,845,945
   17.02%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 26/06/2023
   2,416.7

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HSG 8,750 0% 05/2020 0.2
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HSG
   8,750
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 05/2020
   0.2

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Văn Chiến

Em rể HSG 10,726,794 26/06/2023 247.25

Hoàng Đức Huy

Anh vợ HSG 444,428 26/06/2023 10.24

Hoàng Đức Hoàng

_ HSG 16,070 26/06/2023 0.37

Hoàng Đức Cảnh

_ HSG 18 26/06/2023 0