Trần Ngọc Chu


Trần Ngọc Chu
 • Họ tên : Trần Ngọc Chu
 • Năm sinh : 10/05/1962
 • Nguyên quán : Bình Định
 • Nơi sinh : Bình Định
 • Cư trú : 285/7/10A CMT8, P.12, Q.10, T.P Hồ Chí Minh
 • Số CMND : 023849558
 • Tổng tài sản cá nhân : 44.2 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 44.2 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 1979 đến năm 1982 : Bộ đội, học sĩ quan chỉ huy kỹ thuật hải quân
 • Từ năm 1982 đến năm 1991 : Công tác tại Chi cục thuế Quy Nhơn, Bình Định
 • Từ năm 1991 đến năm 1995 : Học Đại học tại Đại học Tài chính kế toán TP.HCM
 • Từ năm 1995 đến năm 1997 : Công tác tại Chi cục thuế Quy nhơn, Bình Định
 • Từ năm 1997 đến năm 2001 : Kế toán trưởng, Giám đốc một số Công ty.
 • Từ năm 2001 đến tháng 03 năm 2007 : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoa Sen.
 • Từ tháng 03 năm 2007 đến tháng 10 năm 2007 : Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm phó TổngGiám đốc Công ty Cổ phần Hoa Sen; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Hoa Sen.
 • Từ tháng 11 năm 2007 đến tháng 12 năm 2007 : Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Hoa Sen.
 • Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 04 năm 2008 : Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Hoa Sen.
 • Từ tháng 01 năm 2008 đến ngày 27 tháng 04 năm 2011 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
 • Từ ngày 27 tháng 04 năm 2011 đến ngày 16 tháng 01 năm 2018 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
 • Từ tháng 04 năm 2008 : Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen.

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HSG 1,995,274 0.32 31/12/2022 44.2
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HSG
   1,995,274
   0.32%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   44.2