Trần Quốc Trí


Trần Quốc Trí
 • Họ tên : Trần Quốc Trí
 • Trình độ : Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 32.09 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 32.09 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân
Quá trình làm việc:
 • Đến năm 2004 : Gia nhập Tập đoàn Hoa Sen
 • Từ tháng 10 năm 2010 đến năm 2018 : Phó TGĐ Thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
 • Từ tháng 10 năm 2010 : Phó Tổng Giám đốc kinh doanh của Tập đoàn
 • Từ ngày 29 tháng 04 năm 2014 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HSG 1,468,671 0.24 26/06/2023 32.09
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HSG
   1,468,671
   0.24%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 26/06/2023
   32.09