Đồng Thị Thanh Hằng


Đồng Thị Thanh Hằng
 • Họ tên : Đồng Thị Thanh Hằng
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.54 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.54 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • - Được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2013-2017
 • - Gia nhập Tập đoàn Hoa Sen từ năm 2010

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HSG 67,760 0.01 31/12/2019 1.54
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HSG
   67,760
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   1.54