Lê Đình Hạnh


Lê Đình Hạnh
 • Họ tên : Lê Đình Hạnh
 • Trình độ : Cử nhân - Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh
 • Tổng tài sản cá nhân : 16.17 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 16.17 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng
Quá trình làm việc:
 • - Ông được ĐHĐCĐ tín nhiệm bầu vào thành phần Ban Kiểm soát nhiệm kù 2013-2017
 • - Ông Lê Đình Hạnh có kinh nghiệm và am hiểu sâu bề công tác kiểm soát tại Tập đoàn Hoa Sen qua các vị trí: Chuyên viên kiểm toán Nội bộ, Phó GĐ Khối Kiểm soát và hiện là Giám đốc Khối Kiểm soát vủa Tập đoàn Hoa Sen

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HSG 701,390 0.11 31/12/2022 16.17
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HSG
   701,390
   0.11%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   16.17