Lê Văn Mỵ


Lê Văn Mỵ
 • Họ tên : Lê Văn Mỵ
 • Năm sinh : 01/06/1953
 • Nguyên quán : Huyen Hóc Môn, Tp. Hô Chí Minh
 • Nơi sinh : Huyen Hóc Môn, Tp. Hô Chí Minh
 • Cư trú : 6/3 Ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hoc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
 • Tổng tài sản cá nhân : 21.88 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 29.56 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Luật
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 04 năm 1975 đến tháng 07 năm 1975 : Bảo vệ Ban Kinh Tài Huyện Hóc Môn
 • Từ tháng 08 năm 1975 đến tháng 10 năm 1975 : Cung tiêu Ban Kinh Tài Huyện Hóc Môn
 • Từ tháng 11 năm 1975 đến tháng 08 năm 1979 : Cung tiêu Phòng Giao thông vận tải huyện Hóc Môn
 • Từ tháng 09 năm 1979 đến tháng 12 năm 1983 : Phó trưởng phòng Kế hoạch Xí nghiệp Đại lý cung ứng Vật tư Tổng hợp Huyện Hóc Môn
 • Từ tháng 01 năm 1984 đến tháng 07 năm 1988 : Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Vật tư Tổng hợp Huyện Hóc Môn
 • Từ tháng 08 năm 1988 đến tháng 03 năm 1998 : Phó giám đốc Công ty Vật tư Tổng hợp Huyện Hóc Môn
 • Từ tháng 04 năm 1998 đến tháng 12 năm 2001 : Giám đốc Công ty Thương mại Đầu tư Tổng hợp Hóc Môn
 • Từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 12 năm 2006 : Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ CTCP Thương mại Hóc Môn
 • Đến ngày 01 tháng 08 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
 • Từ tháng 01 năm 2007 : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Thương mại Hóc Môn

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HTC 1,122,060 6.8 01/10/2021 21.88
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HTC
   1,122,060
   6.8%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 01/10/2021
   21.88

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HTC 393,645 2.39% 04/2013 7.68
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HTC
   393,645
   2.39%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 04/2013
   7.68

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lê Anh Phương

Con gái HTC 290,710 30/06/2021 5.67

Lê Thụy Mỵ Châu

Con gái HTC 200,000 30/06/2021 3.9

Phan Bạch Ngọc

Vợ HTC 125,000 01/03/2022 2.44

Lê Phan Trung Hiếu

Con trai HTC 120,000 01/03/2022 2.34

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua HTC 30/09/2021 - 24/10/2021 50,000 30/09/2021 5,000
 • Đã mua HTC 28/06/2021 - 25/07/2021 50,000 20/07/2021 13,000
 • Đã mua HTC 12/05/2021 - 10/05/2021 50,000 08/06/2021 9,820
 • Đã mua HTC 30/08/2018 - 27/09/2018 500,000 20/09/2018 20,000
 • Đã mua HTC 08/03/2018 - 05/04/2018 500,000 05/04/2018 165,700
 • Đã mua HTC 24/12/2015 - 21/01/2016 60,000 18/01/2016 50,000
 • Đã mua HTC 26/08/2015 - 24/09/2015 100,000 24/09/2015 60,000
 • Đã mua HTC 12/05/2015 - 08/06/2015 50,000 08/06/2015 10,500
 • Đã mua HTC - 0 10/04/2013 24,750
 • Đã mua HTC 28/03/2013 - 22/04/2013 200,000 22/04/2013 169,200