Phan Thị Hồng Phúc


Phan Thị Hồng Phúc
 • Họ tên : Phan Thị Hồng Phúc
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.16 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.16 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 17 tháng 06 năm 2014 đến ngày 18 tháng 12 năm 2014 : Trưởng phòng Kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
 • Từ ngày 17 tháng 06 năm 2014 đến ngày 18 tháng 12 năm 2014 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
 • Từ tháng 06 năm 2017 đến ngày 08 tháng 08 năm 2019 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HTC 8,430 0.05 02/11/2022 0.16
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HTC
   8,430
   0.05%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 02/11/2022
   0.16

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Phan Thị Hồng Hạnh

Chị gái HTC 10,710 20/06/2022 0.2

Phan Huy Hoàng

Em trai HTC 7,500 20/06/2022 0.14

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HTC 01/11/2022 - 21/11/2022 26,250 01/11/2022 26,250