Tô Văn Liêm


Tô Văn Liêm
 • Họ tên : Tô Văn Liêm
 • Năm sinh : 30/07/1962
 • Nguyên quán : Hóc Môn - Tp.HCM
 • Nơi sinh : Hóc Môn - Tp.HCM
 • Cư trú : 12A Ấp 2, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
 • Tổng tài sản cá nhân : 2.01 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 6.97 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Trung cấp Quản lý kinh tế
Quá trình làm việc:
 • PGĐ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn kiêm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
 • Từ tháng 08 năm 1980 đến tháng 01 năm 1985 : Thi hành nghĩa vụ quân sự
 • Từ tháng 02 năm 1985 đến tháng 10 năm 1985 : Phụ trách cửa hàng Vật tư CT Vật tư Tổng hợp Huyện Hóc Môn
 • Từ tháng 11 năm 1985 đến tháng 12 năm 1989 : Cửa hàng trưởng CT Vật tư Tổng hợp Huyện Hóc Môn
 • Từ tháng 01 năm 1990 đến tháng 03 năm 1998 : Trưởng phòng Tổ chức Hành chính CT Vật tư Tổng hợp Huyện Hóc Môn
 • Từ tháng 04 năm 1998 đến tháng 12 năm 2001 : Trưởng phòng Tổ chức Hành chính CT Thương mại Đầu tư Tổng hợp Huyện Hóc Môn
 • Từ tháng 01 năm 2002 đến tháng 02 năm 2003 : Trưởng phòng Tổ chức Hành chính CTCP Thương mại Hóc Môn
 • Từ tháng 03 năm 2003 đến tháng 08 năm 2003 : Phó Giám đốc CTCP Thương mại Hóc Môn
 • Từ tháng 09 năm 2003 đến tháng 12 năm 2006 : Phó Giám đốc CTCP Thương mại Hóc Môn kiêm GĐ CT TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HTC 106,605 0.65 02/11/2022 2.01
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HTC
   106,605
   0.65%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 02/11/2022
   2.01

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HTC 262,430 1.59% 04/2016 4.96
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HTC
   262,430
   1.59%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 04/2016
   4.96

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua HTC 01/11/2022 - 21/11/2022 26,250 01/11/2022 26,250