Trịnh Việt Dũng


Trịnh Việt Dũng
 • Họ tên : Trịnh Việt Dũng
 • Năm sinh : 15/02/1958
 • Nguyên quán : Hà Nội
 • Nơi sinh : Hà nội
 • Cư trú : Số 47 Hàng Đào - Hà Nội
 • Số CMND : 012375667
 • Tổng tài sản cá nhân : 105.82 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 105.82 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Năm 1975 - năm 1980: Đại học Bách khoa Hà Nội - Tiến sỹ Kỹ thuật
Quá trình làm việc:
 • - Từ 11/2013-Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển HT Vĩnh Phúc
 • - Từ 2010-2013: ủy viên HĐQT Công ty CP Phát triển HT Vĩnh Phúc
 • - Từ 2009-2010: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển HT Vĩnh Phúc
 • - Từ 1988-2009: Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại CH Séc
 • - Từ 1984-1987: Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện KHCN Việt Nam
 • Từ 1974-1980: Đại học Bách khoa Hà Nội

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 IDV 2,480,996 6.92 01/12/2023 94.28
 • 2 L18 296,000 0.78 31/12/2021 11.54
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   IDV
   2,480,996
   6.92%
  • 2
   L18
   296,000
   0.78%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 01/12/2023
   94.28
  • 31/12/2021
   11.54

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Tạ Phạm Bích Thủy

Vợ IDV 1,631,450 01/12/2023 62

Trịnh Việt Cường

Em trai IDV 407,860 01/12/2023 15.5

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua IDV 14/08/2023 - 16/08/2023 87,131 16/08/2023 87,131
 • Đã bán L18 04/11/2021 - 02/12/2021 400,000 02/12/2021 304,000
 • Đã bán L18 31/10/2021 - 29/11/2021 200,000 31/10/2021 200,000
 • Đã bán L18 14/10/2021 - 10/11/2021 200,000 24/10/2021 200,000
 • Đã bán IDV 31/05/2021 - 29/06/2021 172,500 23/06/2021 172,500
 • Đã bán IDV 07/04/2019 - 06/05/2019 1,000,000 07/04/2019 1,000,000
 • Đăng ký bán IDV 18/03/2019 - 28/03/2019 1,000,000 28/03/2019 0
 • Đã mua L18 - 0 19/02/2019 500,000
 • Đã mua IDV 06/12/2015 - 04/01/2016 55,000 05/01/2016 50,790