Dương Quốc Khánh


Dương Quốc Khánh
 • Họ tên : Dương Quốc Khánh
 • Năm sinh : 21/07/1980
 • Số CMND : 042080000147
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.72 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.72 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 L18 44,000 0.12 15/12/2021 1.72
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   L18
   44,000
   0.12%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 15/12/2021
   1.72

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán L18 14/11/2021 - 13/12/2021 40,000 14/12/2021 3,000