Huỳnh Văn Thòn


Huỳnh Văn Thòn
 • Họ tên : Huỳnh Văn Thòn
 • Năm sinh : 09/09/1958
 • Nguyên quán : xă Long Thuận, huyện Hồng Ngự. tinh Đồng Tháp
 • Nơi sinh : Long Phú, Tân Châu, An Giang
 • Cư trú : 14 Cống Quỳnh, p. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chi Minh. Việt Nam
 • Số CMND : 350875986
 • Tổng tài sản cá nhân : 54.93 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 405.31 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Kinh tế
 • Đại học Nông nghiệp
Quá trình làm việc:
 • 2004 - nay: Công ty Cổ phần BVTV An Giang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 • 1995 - 2004: Công ty Dịch vụ BVTV An Giang - Giám Đốc
 • 1991 -1993: Sở Nông nghiệp tỉnh An Giang Chi cục BVTV tỉnh An Giang - Phó Giám đốc Sở nông nghiệp kiêm Chi cục trưởng
 • đốc Sở nông nghiệp
 • 1988 - 1999: UBND tỉnh An Giang Sở Nông nghiệp tỉnh An Giang - Trợ lý Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Giám
 • 1985 - 1988: Sở Nông nghiệp tỉnh An Giang - Phụ trách phòng kế hoạch
 • + Từ 2015 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bào vệ Thực vật An Giang.
 • + Từ 2016-nay: Chủ tịch Hội đồng quán trị Công ty cồ phẩn Tập đoàn Lộc Trời Miền Bắc.
 • + Từ 2004 - nay: Chủ tịch Hội đồng quán trị. kiêm Tổng Giám dốc Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.
 • Từ năm 2004 đến ngày 24 tháng 05 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 LTG 2,542,887 2.52 08/11/2018 54.93
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   LTG
   2,542,887
   2.52%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 08/11/2018
   54.93

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 LTG 16,221,600 16.1% 07/2017 350.39
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   LTG
   16,221,600
   16.1%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 07/2017
   350.39

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Huỳnh Thị Thanh Thúy

Em gái LTG 27,216 08/11/2018 0.59

Huỳnh Thị Thanh Thúy

Em gái AGM 320 28/01/2015 0

Huỳnh Thanh Tuyết

Chị gái LTG 12 02/04/2021 0

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán AGM - 0 26/09/2016 50,000