Nguyễn Tấn Hoàng


Nguyễn Tấn Hoàng
 • Họ tên : Nguyễn Tấn Hoàng
 • Năm sinh : 05/09/1977
 • Nguyên quán : Tam Kỳ, Quàng Nam
 • Nơi sinh : Đẳk Lăk
 • Cư trú : Hòa Tiến - Krông Păc - Đấk Lăk
 • Số CMND : 240524497
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.26 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.26 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Tài chính kế toán
Quá trình làm việc:
 • + Từ 2014 - nay: Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
 • + Từ 2012-2014: Làm việc tại Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang
 • + Từ 2011-2012: Làm việc tại Công ty TNHH NLSH Phương Đông
 • + Từ 2000-2011: Làm việc tại Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 LTG 12,000 0.01 08/11/2018 0.26
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   LTG
   12,000
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 08/11/2018
   0.26