Danh Quí


Danh Quí
 • Họ tên : Danh Quí
 • Năm sinh : 12/12/1975
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.03 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.03 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 LTG 1,200 0 22/08/2022 0.03
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   LTG
   1,200
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 22/08/2022
   0.03