Trần Thanh Hải


Trần Thanh Hải
  • Họ tên : Trần Thanh Hải


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã bán LTG 06/08/2023 - 30/08/2023 274,400 14/08/2023 274,400
  • Đăng ký bán LTG 06/08/2023 - 30/08/2023 274,400 01/01/0001 0