Nguyễn Mạnh Hải


Nguyễn Mạnh Hải
 • Họ tên : Nguyễn Mạnh Hải
 • Năm sinh : 06/10/1980
 • Nguyên quán : Bình Lục, Hà Nam.
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.3 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.3 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Reading - Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 • IE Business School - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • + 01/2010 - nay: Giám đốc Khối DVNH Đầu tư, Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
 • + 11/2007 - 01/2010: Trưởng phòng Đầu tư và quan hệ định chế tài chính, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - PG Bank.
 • + 05/2006 - 11/2007: Quản trị viên tập sự Ngân hàng Citibank Việt Nam
 • + 08/2005 - 04/2006: Nghỉ ở nhà
 • + 10/2004 - 07/2005: Cass Business School, City University
 • + 05/2004 - 09/2004: Chuyên viên Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)
 • + 08/2003 - 04/2004: Nghỉ ở nhà
 • + 10/2000 - 07/2003: Sinh viên Reading University
 • + 08/2000 - 09/2000: Nghỉ ở nhà
 • + 09/1999 - 07/2000: Sinh viên Queen Mary & Westfield College, University of London
 • + 07/1999 - 08/1999: Nghỉ ở nhà
 • 09/1998 - 06/1999: Sinh viên Newham Language Center và University of Brighton

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PGB 18,154 0 31/12/2021 0.3
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PGB
   18,154
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.3

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Mạnh Tiến

Bố PGB 38,940 26/10/2020 0.65