Nguyễn Thị Thu Hà


Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ tên : Nguyễn Thị Thu Hà
  • Năm sinh : 23/07/1969
  • Nguyên quán : Duy Tiên, Hà Nam

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
  • + 01/08/2016 - đến nay: Phó Giám đốc phụ trách Khối Tài chính kiêm kế toán trưởng - Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex
  • + 01/08/2015 - 31/07/2016: Trưởng phòng Kế toán Tài chính phụ trách Khối Tài chính - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
  • + 01/01/2014 - 31/07/2015: Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
  • + 02/05/2008 - 31/12/2013: Phó phòng Tài chính Kế toán - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
  • 01/02/1999 - 30/04/2008: Nhân viên kế toán/ Phó phòng phụ trách Phòng tài chính kế toán - BIDV cầu Giấy

Chức vụ hiện tại