Hạ Hồng Mai


Hạ Hồng Mai
 • Họ tên : Hạ Hồng Mai
 • Năm sinh : Năm 1981
 • Nguyên quán : Tam Nông, Phú Thọ

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • +6/2013 đến nay: Thành viên BKS Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
 • + 9/2011 - 6/2013: Chuyên viên kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
 • + 4/2009 - 9/2011: Chuyên viên tái thẩm định Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
 • + 8/2007 - 4/2009: Chuyên viên tái thẩm định Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
 • + 6/2005 - 8/2007: Chuyên viên tái thẩm định Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
 • + 6/2002 - 6/2005: Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
 • 9/1998 - 6/2002: Sinh viên Đại học KTQD HN

Chức vụ hiện tại