Phạm Văn Huấn


Phạm Văn Huấn
 • Họ tên : Phạm Văn Huấn
 • Năm sinh : 18/10/1969
 • Nguyên quán : Nam Định
 • Trình độ : Kỹ sư Xây dựng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Xây dựng
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 05 năm 1990 đến tháng 09 năm 2001 : Công nhân công ty sông đà 5
 • Từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 08 năm 2004 : Cán bộ kỹ thuật xí nghiệp Sông đà 505
 • Từ tháng 09 năm 2004 đến tháng 05 năm 2006 : Đội trưởng công ty cổ phần sông đà 505
 • Từ tháng 06 năm 2006 : Phó giám đốc công ty cổ phần sông đà 505

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đăng ký bán S55 25/09/2014 - 23/10/2014 3,600 01/01/0001 0
 • Đã bán S55 25/09/2014 - 23/10/2014 20,200 22/10/2014 20,200
 • Đăng ký bán S55 23/05/2010 - 19/06/2010 10,000 19/06/2010 0