Kiều Văn Mát


Kiều Văn Mát
 • Họ tên : Kiều Văn Mát
 • Năm sinh : 25/08/1969
 • Nguyên quán : Phả Lại – Chí Linh – Hải Dương
 • Tổng tài sản cá nhân : 57.17 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 86.63 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Kinh tế
 • Đại học Luật Hà Nội - Cử nhân Luật
 • Thạc sỹ Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 1993 đến năm 2003 : Chủ nhiệm HTX công nghiệp Cao Cường
 • Từ tháng 01 năm 2004 đến tháng 04 năm 2004 : Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Phả Lại.
 • Từ tháng 05 năm 2004 đến tháng 04 năm 2007 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường.
 • Từ tháng 05 năm 2007 đến tháng 12 năm 2007 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 12 Cao Cường
 • Từ ngày 01 tháng 05 năm 2015 đến ngày 23 tháng 11 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
 • Từ tháng 01 năm 2008 : Chủ tịch HĐQT , kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Cao Cường.

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 SCL 1,610,410 8.63 30/08/2022 57.17
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   SCL
   1,610,410
   8.63%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/08/2022
   57.17

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 SCL 830,000 4.45% 06/2015 29.47
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   SCL
   830,000
   4.45%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 06/2015
   29.47

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Vũ Thị Thanh Huyền

Vợ SCL 67,033 03/08/2022 2.38

Kiều Quang Vọng

Anh trai SCL 42,901 03/08/2022 1.52

Kiều Văn Cao

Em trai SCL 18,233 03/08/2022 0.65

Kiều Văn Phu

Anh trai SCL 17,831 03/08/2022 0.63

Kiều Thị Dung

_ SCL 4,467 06/07/2022 0.16

Kiều Văn Cường

Cháu SCL 4,290 06/07/2022 0.15

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua SCL 29/08/2022 - 14/09/2022 431,841 14/09/2022 431,841
 • Đã mua SCL - 0 02/08/2022 1,333,131
 • Đã mua SCL 05/03/2014 - 27/03/2014 1,000,000 12/03/2014 38,300
 • Đã mua SCL 22/02/2012 - 19/04/2012 1,500,000 19/04/2012 789,500