Nguyễn Ánh Hồng


Nguyễn Ánh Hồng
 • Họ tên : Nguyễn Ánh Hồng
 • Năm sinh : 23/03/1978
 • Tổng tài sản cá nhân : 18.18 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 18.18 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 SCL 511,990 2.74 03/08/2022 18.18
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   SCL
   511,990
   2.74%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 03/08/2022
   18.18

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua SCL - 0 02/08/2022 462,097