Kiều Quang Vọng


Kiều Quang Vọng
 • Họ tên : Kiều Quang Vọng
 • Năm sinh : 22/01/1956
 • Nguyên quán : Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.52 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.52 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Nhiệt
Quá trình làm việc:
 • Đến tháng 04 năm 2007 : Công tác tại Công ty Cp Công nghiệp dịch vụ Cao Cường
 • Từ tháng 04 năm 2007 đến ngày 01 tháng 01 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
 • Từ tháng 04 năm 2007 đến ngày 06 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
 • Từ tháng 04 năm 2007 : Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Cao Cường

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 SCL 42,901 0.23 03/08/2022 1.52
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   SCL
   42,901
   0.23%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 03/08/2022
   1.52

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Kiều Văn Mát

Em gái SCL 1,610,410 30/08/2022 57.17

Vũ Thị Thanh Huyền

_ SCL 67,033 03/08/2022 2.38

Kiều Văn Cao

_ SCL 18,233 03/08/2022 0.65

Kiều Văn Phu

_ SCL 17,831 03/08/2022 0.63

Kiều Thị Dung

_ SCL 4,467 06/07/2022 0.16

Kiều Văn Cường

Con trai SCL 4,290 06/07/2022 0.15

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua SCL - 0 02/08/2022 38,720