Bùi Thị Vẻ


Bùi Thị Vẻ
 • Họ tên : Bùi Thị Vẻ
 • Năm sinh : 23/12/1975
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.04 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.04 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 SCL 1,000 0.01 14/09/2022 0.04
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   SCL
   1,000
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 14/09/2022
   0.04

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua SCL 29/08/2022 - 14/09/2022 1,000 13/09/2022 1,000