Nguyễn Thị Phương Loan


Nguyễn Thị Phương Loan
 • Họ tên : Nguyễn Thị Phương Loan
 • Năm sinh : 05/10/1969
 • Nguyên quán : Hà Tĩnh
 • Cư trú : 86 Dương Minh Tự, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Số CMND : 201674357
 • Trình độ : Cử nhân Kế toán
 • Tổng tài sản cá nhân : 2.03 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 431.43 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kế toán
Quá trình làm việc:
 • - 04/2012 - 10/2013: Kế toán trưởng CTCP Vinafor Đà nẵng, Ủy viên HĐQT CTCP Cẩm Hà
 • - 09/2008 - 03/2012: Kế toán trưởng CTCP Vinafor Đà Nẵng
 • - 07/2007 - 08/2008: Giám đốc chi nhánh Công ty MDF Gia Lai tại Đà Nẵng
 • - 09/1991 - 06/2007: Kế toán Liên hiệp LNCN Kon Hà Nừng

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 CHC 50,000 0.74 16/02/2022 0.18
 • 2 VIF 115,900 0.03 30/06/2021 1.85
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   CHC
   50,000
   0.74%
  • 2
   VIF
   115,900
   0.03%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 16/02/2022
   0.18
  • 30/06/2021
   1.85

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 CHC 277,440 4.12% 03/2017 1
 • 2 VIF 26,775,000 7.65% 01/2017 428.4
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   CHC
   277,440
   4.12%
  • 2
   VIF
   26,775,000
   7.65%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 03/2017
   1
  • 01/2017
   428.4