Dương Phú Minh Hoàng


Dương Phú Minh Hoàng
 • Họ tên : Dương Phú Minh Hoàng
 • Năm sinh : 17/08/1976
 • Nguyên quán : Quảng Nam
 • Cư trú : 1/5 Lê Thành Tôn, Đà Nẵng
 • Số CMND : 201327940
 • Trình độ : Kỹ sư Kinh tế
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.83 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 2.08 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • - Từ 04/2011 - 11/2011: Phó GĐ, UV.HĐQT CTCP Cẩm Hà
 • - Từ 04/2010 - 03/2011: Phó Giám đốc CTCP Cẩm Hà
 • - Từ 12/2009 - 03/2010: Giám đốc - Khách sạn Sơn Trà Đà Nẵng.
 • - Từ 04/2009 - 11/2009: Phó Giám đốc - Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng
 • - Từ 2005 - 2009: Trưởng phòng Kế hoạch Sản xuất CTCP Cẩm Hà
 • - Từ 2002 - 2005: Trưởng phòng kinh doanh XNK CTCP Cẩm Hà
 • - Từ 2000 - 2002: Nhân viên phòng kế hoạch -CTCP Cẩm Hà

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 CHC 231,708 3.44 24/08/2022 0.83
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   CHC
   231,708
   3.44%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 24/08/2022
   0.83

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 CHC 346,800 5.15% 03/2017 1.25
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   CHC
   346,800
   5.15%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 03/2017
   1.25