Nguyễn Thị Bích Xi


Nguyễn Thị Bích Xi
 • Họ tên : Nguyễn Thị Bích Xi
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.03 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.03 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 CHC 5,353 0.08 15/01/2024 0.03
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   CHC
   5,353
   0.08%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 15/01/2024
   0.03